Search

10 จุดเช็คอิน ตามรอยนครศรีธรรมราช

1. วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย  ตั้งอยู่ในเขตตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ดังที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอีกรูปหนึ่ง พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง 2.ศาลหลักเมืองศาลหลักเมือง ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของสนามหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชศาลหลักเมืองประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานหลักเมือง ออกแบบคล้ายศิลปะวิชัย เรียกว่า ทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคาร เล็กทั้งสี่หลังถือเป็นศาลบริวารสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมือง และศาลพระบันดาลเมือง   3. ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ คือ รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้ เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในละแวกนี้ และจังหวัดในภาคใต้ จากความศรัทธาเชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และค้าขาย   4. คีรีวง คีรีวง ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้ และสายน้ำ เวลามาคีรีวงให้ปั่นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งสามารถหาเช่าจักรยานได้ตามร้านเช่าจักรยานในจุดต่างๆ รอบหมู่บ้าน 5. กำแพงเมืองเก่า ตั้งอยู่ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช […]

You Might Be Also Interested In:

Top
ติดต่อ-สอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์