{if $options->theme->general->favicon != ""} {/if} {includePart parts/seo} {googleAnalytics $options->theme->google->analyticsTrackingId, $options->theme->google->anonymizeIp} {wpHead} {!$options->theme->header->customJsCode} {var $searchFormClass = ""} {if $elements->unsortable[search-form]->display} {var $searchFormClass = $elements->unsortable[search-form]->option('type') != "" ? "search-form-type-".$elements->unsortable[search-form]->option('type') : "search-form-type-1"} {/if} {* usefull for inline scripts like facebook social plugins scripts, etc... *} {doAction ait-html-body-begin} {if $wp->isPage}
{else}
{/if}
Search

8 ที่เที่ยวน่าน ไปแล้วจะติดใจ

8 ที่เที่ยวน่าน ไปแล้วจะติดใจ
น่าน บทความ

1.วัดภูมินทร์ วัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของภาพจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่น เล่าเรื่องชาดก ตำนานพื้นบ้าน และความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต เสมือนเป็นการบันทึกเรื่องราวและตำนานของจังหวัดน่าน มีภาพดังที่เรารู้จักดีอย่างภาพ ปูย่าม่านกระซิบรักกัน และถนนคนเดินเมืองน่านยังอยู่แถวบริเวณวัดภูมินทร์ และถนนคนเดินเมืองน่านยังอยู่แถวบริเวณวัดภูมินทร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดภูมินทร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดภูมินทร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัดภูมินทร์

2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซุ้มลีลาวดี

ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม ที่เราชินตาจากภาพในต่างประเทศ

เหมาะอย่างยิ่งที่จะปั่นเจ้าคันโปรดมาพักผ่อนลอดซุ้มบันทึกภาพสุดชิลล์ ซึ่งบรรยากาศของการเดินอยู่ใต้โถงต้นลีลาวดีแห่งนี้ ถูกยอมรับว่าสวยงาม และร่มรื่นติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทยเลยทีเดียว และเป็นหนึ่งจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดเก้บความภาพประทับใจอีกด้วย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ซุ้มลีลาวดี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ซุ้มลีลาวดี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

3. ดอยเสมอดาว

ดอยเสมอดาว ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นจุดชมวิวที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติศรีน่านและจังหวัด น่าน มีพื้นที่เป็นลานกว้างตามสันเขา เหมาะสำหรับการนอนเต็นท์พักผ่อน เพื่อชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้น และนอนดูดาว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดอยเสมอดาว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดอยเสมอดาว

4. เสาดินนาน้อย และคอกเสือ

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาที่เป็นเสาดินคล้ายแพะเมืองผีในจังหวัดแพร่ หรือละลุ จังหวัดสระแก้ว อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากตัวเมืองน่านราว 60 กิโลเมตร

“เสาดิน” เป็นศัพท์ที่ชาวบ้านใช้เรียกหย่อมตะกอนที่มีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชัน เป็นแท่ง หรือเป็นกรวย มียอดแหลม โผล่พ้นพื้นดินจากลานโล่งด้านล่าง ส่วนในทางธรณีวิทยา เป็นลักษณะภูมิประเทศแบบหนึ่งซึ่งเกิดจากการผุพังและการกัดกร่อนโดยน้ำฝนทำให้ชั้นตะกอนและถูกชะล้างพัดพาออกไป สันนิษฐานว่ามีอายุประมาณ 10,000-30,000 ปีมาแล้ว จนมีสภาพแวดล้อมเป็นพื้นที่เสื่อมโทรม มีริ้วและร่องที่เกิดจากการกัดกร่อนโดยทางน้ำ เสาดินนาน้อย และคอกเสือจึงมีความเปราะบาง สามารถยุ่ยสลายตัวและการผุพังทำลายจึงเกิดขึ้นได้ง่าย การมาเที่ยวชมเสาดินนาน้อย และคอกเสือจึงควรเดินอย่างระมัดระวังและมีจิตอนุรักษ์

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เสาดินนาน้อย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เสาดินนาน้อย

5. พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

วัดพระธาตุแช่แห้ง หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เดิมเป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวง ประดิษฐานอยู่ ณ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ย ๆ เป็นสีทองสุกปลั่ง สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เนื่องจากสูงถึง 2 เส้น เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต

วัดพระธาตุแช่แห้ง ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีน้ำอภิเษกน้ำบ่อแก้วจังหวัดน่าน ใช้ทำน้ำอภิเษกอีกด้วย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระธาตุแช่แห้ง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พระธาตุแช่แห้ง

6. บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา

มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า ในอดีตกาลเมืองบ่อแห่งนี้เป็นชุมชนขนาดใหญ่และภายในพื้นที่รอบๆ นี้เคยมีบ่อน้ำเกลือสินเธาว์มากถึง 9 บ่อด้วยกัน แต่ก่อนที่จะมีชุมชนมาอาศัยอยู่นั้น บริเวณนี้เคยเป็นป่าทึบมาก่อนจนมีนายพรานผู้หนึ่งผ่านมาเห็นเหล่าสัตว์ทั้งหลายมากินน้ำกันที่นี่ พอได้ชิมดูจึงรู้ว่าน้ำมีรสเค็ม ความได้ล่วงรู้ไปถึงหูของเจ้าหลวงภูคาและเจ้าหลวงบ่อ จึงได้เกิดการแข่งขันพุ่งสะเน้า (หอก) เพื่อครอบครองบ่อน้ำเกลือ เจ้าหลวงภูคาพุ่งหอกออกไปทางทิศตะวันตกของลำน้ำมาง ส่วนเจ้าหลวงบ่อพุ่งหอกไปทางทิศตะวันออกของแม่น้ำมาง ซึ่งทั้งสองจุดที่หอกพุ่งไปถึงนั้น ชาวบ้านที่มาชมการแข่งขันก็ได้นำหินมากองไว้และตั้งเป็นโรงหอทำพิธีระลึกตอบแทนบุญคุณเจ้าหลวงทั้งสองทุกปี ชาวบ้านเชื่อกันว่าบ่อน้ำเกลือแต่ละบ่อนั้นมี “เจ้าซางคำ” คอยปกปักรักษาอยู่ ดังนั้นทุกวันแรม 9 ค่ำ เดือน 5  ชาวบ้านบ่อหลวงจะทำพิธีบวงสรวงเจ้าหลวงบ่อเรียกว่า “พิธีแก้ม” จะมีการเลี้ยงเจ้าหรือเลี้ยงผี เพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้ปกป้องคุ้มครองและให้เกลือแก่พวกเขาใช้ทำมาหากินมาตลอดระยะเวลา 1 ปี รวมถึงในช่วงเข้าพรรษาที่ทางหมู่บ้านจะปิดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกด้วยยานพาหนะทุกชนิดด้วยเช่นกัน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ บ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา
7. โฮงเจ้าฟองคำ
โฮงเจ้าฟองคำ ตั้งอยู่ที่ถนน สุมนเทวราช ซอย 2 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  สร้างจากไม้สักหลังใหญ่สไตล์ล้านนา บ้านเก่าอายุเกือบ200ปี  โฮงเจ้าฟองคำเป็นบ้านของเจ้าฟองคำ เชื้อสายของเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าผู้ครองนครองค์ที่ 62  คำว่า “ โฮง ” เป็นคำพื้นเมืองล้านนา หมายถึง คุ้ม หรือที่อยู่อาศัยของเจ้านายล้านนาไท  โฮงเจ้าฟองคำเป็นบ้านไม้สักยกใต้ถุนสูง รูปแบบล้านนาโบราณ หลังคาทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้องดินขอ ประกอบด้วยเรือน 4 หลัง แบ่งเป็นห้องต่างๆ ทั้งนอน ห้องรับแขก ห้องครัว  ทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยนอกชานและทางเดิน บันไดทางขึ้นบ้านอยู่ด้านหน้ามีหลังคาคลุม สำหรับไม้สักที่ใช้สร้างบ้านนั้น ใช้วิธีการผ่าและซ้อมถากด้วยขวานและมีด การประกอบตัวบ้านจึงไม่ได้ใช้ตะปู แต่จะใช้วิธีเจาะไม้และเข้าไม้โดยใช้สลักไม้  บริเวณหน้าบ้านมีบ่อน้ำ โดยรอบบ้านร่มรื่นด้วยต้นไม้นานชนิด
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โฮงเจ้าฟองคำ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โฮงเจ้าฟองคำ
8. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 94 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2542 มีเนื้อที่ประมาณ 1,065,000 ไร่ (1,704 ตร.กม) ครอบคลุมพื้นที่ 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอสันติสุข อำเภอแม่จริม อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

About TubTim

สาวมั่นที่เติบโตมาแถวนนท์ ผู้มีใจรัการท่องเที่ยว อาหาร และศิลปะแบบยุคเก่าๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

ติดต่อ-สอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์