Search

10 จุดเช็คอิน ตามรอยนครศรีธรรมราช

10 จุดเช็คอิน ตามรอยนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช บทความ

1. วัดธาตุน้อย หรือ วัดพระธาตุน้อย  ตั้งอยู่ในเขตตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งขึ้นโดยความประสงค์ของพ่อท่านคล้าย (พระครูพิศิษฐ์อรรถการ) พระเกจิอาจารย์ดังที่ชาวใต้เลื่อมใสศรัทธาอีกรูปหนึ่ง พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาเมืองคอน เทพเจ้า แห่งแดนใต้ ชาวเมืองคอนเสื่อมใส ศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง

2.ศาลหลักเมืองศาลหลักเมือง ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของสนามหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชศาลหลักเมืองประกอบด้วยอาคาร 5 หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานหลักเมือง ออกแบบคล้ายศิลปะวิชัย เรียกว่า ทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคาร เล็กทั้งสี่หลังถือเป็นศาลบริวารสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมือง และศาลพระบันดาลเมืองDSCF2337

DSCF1193

 

3. ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

ไอ้ไข่วัดเจดีย์ หรือ ตาไข่วัดเจดีย์ คือ รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้ เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในละแวกนี้ และจังหวัดในภาคใต้ จากความศรัทธาเชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และค้าขาย

DSCF1566

DSCF1551

 

4. คีรีวง

คีรีวง ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้ และสายน้ำ เวลามาคีรีวงให้ปั่นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ ซึ่งสามารถหาเช่าจักรยานได้ตามร้านเช่าจักรยานในจุดต่างๆ รอบหมู่บ้าน

DSCF0757

5. กำแพงเมืองเก่า ตั้งอยู่ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อยู่บริเวณเดียวกันกับสวนสาธารณะศรีธรรมาโศกราช  เป็นกำแพงเมืองที่เคยปกป้องเมืองนครศรีธรรมราชจากข้าศึก เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ และสำคัญของเมืองนคร มีที่ตั้งอยู่หลายจุดด้วยกัน แต่ที่เหลือให้ชม คือ กำแพงเมืองด้านทิศเหนือ อยู่ริมคลองหน้าเมือง ถนนมุมป้อม การสร้างปรากฏหลักฐาน จากตำนานเมืองนครศรีธรรมราชว่าสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เมื่อตั้งเมืองขึ้นที่หาดทรายแก้ว แล้วจึงสร้างกำแพงเมืองเป็นกำแพงดิน มีคูล้อมรอบสันนิษฐานว่า มีการบูรณะกำแพง เมืองส่วนต่างๆ กันมาหลายครั้งทุกครั้ง คงพยายามรักษา แนวกำแพงเดิมไว้

DSCF1122

DSCF1173

 

6. ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์

ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เป็นตลาดริมน้ำ ฝั่งริมคลองหน้าเมือง โดยภายในงานจะแบ่งออกเป็น โซนสำหรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพโดยมีการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม  โซนจำหน่ายอาหารประเภทต่างๆ  อาหารเพื่อสุขภาพ และสินค้าของชุมชน และโซนบริเวณฝั่งสนามหน้าเมือง จะจัดกิจกรรมบนเวที การแสดงของเยาวชนและชุมชน การแสดงดนตรีในสวน จะจัดขึ้นวันศุกร์สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่เวลา 16.30 – 23.00 น.

DSCF1182

DSCF1184

7. มัสยิดกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียง

DSCF1615

 

DSCF1611

 

8. บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์

บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดพระธาตุ ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.เดิมทีบ้านหลังนี้เป็นของนายเขียน มาลยานนท์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้เป็น “ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์” นายอำเภอเมืองกลาย ถือศักดินา 800 ไร่ เมื่อ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2455

DSCF1451

DSCF1456

 

9. พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงสุชาติ

พิพิธภัณฑ์หลังตะลุงสุชาติ เป็นพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงแห่งแรกของไทยที่เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญของประเทศ เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30 – 17.00 น. เบอร์โทรติดต่อ 075-346394, 075-346515-6

DSCF0988

DSCF0766

10. หอพระสูง (พระวิหารสูง)

พระวิหารสูง หรือหอพระสูง เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองโบราณนครศรีธรรมราช เรียกชื่อตามลักษณะของการก่อสร้างของพระวิหารซึ่งสร้างบนเนินดินที่สูงกว่าพื้นปกติถึง 2.10 เมตร ไม่ปรากฏหลักฐานแสดงประวัติอย่างแท้จริง แต่สามารถสันนิษฐานจากลักษณะของสถาปัตยกรรม และจิตรกรรมฝาผนังว่าสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นแกนดินเหนียว สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่ 23–24 หรือในสมัยอยุธยาตอนปลาย

DSCF1203

DSCF1203

About TubTim

สาวมั่นที่เติบโตมาแถวนนท์ ผู้มีใจรัการท่องเที่ยว อาหาร และศิลปะแบบยุคเก่าๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

ติดต่อ-สอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์