Search

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากภูผาถึงทะเล ที่บ้านป่าคลอก ภูเก็ต

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากภูผาถึงทะเล ที่บ้านป่าคลอก ภูเก็ต
Storytelling ภูเก็ต

มีแต่ได้กับได้หากได้มาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากภูผาถึงทะเล ที่ชุมชนป่าคลอก นี่คือทางหนึ่งที่รอให้คุณเลือกมาเรียนรู้สิ่งที่คุ้นชินในมุมมองใหม่ แล้วคุณจะได้ประสบการณ์ดีๆกลับไป ในแบบที่หาที่ไหนไม่ได้จริงๆ

เมื่อคุณมาถึงที่นี่ คุณจะได้พบชาวชุมชนที่บ้านป่าคลอกที่แม้จะมีหลากวัฒนธรรมอยู่รวมกัน แต่ก็เชื่อมโยงสัมพันธ์กันได้อย่างอบอุ่น ชาวชุมชนเล็งเห็นถึงศักยภาพในพื้นที่ ที่ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเล จึงได้ระดมความคิดและตัดสินใจก่อตั้งเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง โดยเน้นไปที่กิจกรรมเรียนรู้ลึกซึ้งในวิถีชาวบ้าน พร้อมกับแฝงแง่คิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามเส้นทางควบคู่ไปด้วย

สัมผัส ชื่นชม ละอองธรรมชาติที่ยังสวยงาม บริสุทธิ์ ที่นํ้าตกบางแป ที่นี่โอบล้อมร่มรื่นด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม มีธารนํ้าเล็กๆ มีแอ่งนํ้าที่สามารถลงไปเล่นนํ้าได้ เมื่อได้ฟังเสียงนํ้าสาดกระเซ็นกระทบหิน มีไอเย็นกระทบหน้า อาจทําให้คิดได้เลยว่า ช่วงเวลาที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ คือช่วงเวลาดีๆของชีวิตที่สัมผัสได้

เดินทางกันต่อมาที่ บ้านบางโรง สัมผัสวิถีเกษตรเชิงอนุรักษ์ของชาวชุมชน พร้อมชื่นชมความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด คุณจะลงเดินเท้าเดินชมเส้นทางก็ได้ หรือจะไปกับเรือแคนูที่มีเตรียมไว้ให้ก็ได้ แล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความอุดม ที่กําลังจะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

สัมผัสระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนที่ชาวชุมชนร่วมใจกันฟื้นฟู หลังจากพื้นที่ป่าตรงนี้เคยถูกบริหารจัดการให้เหลือน้อยลงไป
หากคุณอยากมีประสบการณ์ที่น่าจดจํา คุณก็ต้องลงมือทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทํา เดินทางไปต่อที่สวนยางในชุมชน ที่นี่คุณจะได้เรียนรู้เรื่องอุตสาหกรรมยางพาราเบื้องต้นจากชาวสวนยางมืออาชีพ หลังจากนั้นคุณจะได้ทดลองกรีดยางจริง แบบชาวสวนจริง ต่อด้วยการนําเสนอข้อมูลจากชาวสวนเรื่องการแปรรูปยางพร้อมสาธิตวิธีการ
เดินทางมาต่อที่ฟาร์มแพะที่ชาวบ้านเลี้ยงเอง มาศึกษาวิธีการเลี้ยงการดูแลเลี้ยงแพะอย่างมีมาตรฐานที่ชาวบ้านทํากันอยู่ ที่นี่คุณจะได้ ทดลองรีดนมแพะ ได้ป้อนนมแพะ ได้ให้หญ้าแพะ ได้ชิมนมแพะ
การท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ที่บ้านป่าคลอก เกิดจากหัวใจของชาวชุมชนที่ต้องการอนุรักษ์ป่าชายเลนไว้ เพราะหากป่าอยู่ได้ สัตว์อยู่ได้ คนในพื้นที่ก็อยู่ได้อย่างไม่เสียวิถีชีวิตเดิม ไม่เสียอัตลักษณ์ของตน เมื่อทุกอย่างครบสมบูรณ์ นักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวได้ ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ประเสริฐ ฤทธิ์รักษา email : armadphuket@gmail.com โทร : 084-309-9131

About TubTim

สาวมั่นที่เติบโตมาแถวนนท์ ผู้มีใจรัการท่องเที่ยว อาหาร และศิลปะแบบยุคเก่าๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

ติดต่อ-สอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์